Asertivita a řešení konfliktu

Asertivita jako životní styl umožňuje nazírat na ostatní jako na rovnocenné partnery. Využívá poznatky sociologie jako vědy, která se zaobírá porozuměním ostatních v různých situacích. Až přijetí myšlenky, že schopnost porozumět ostatním abychom je pochopili, ačkoliv s nimi nemusíme souhlasit, nás přivede k zralému stylu komunikace – asertivitě.

Obsah

Cíle

Metody

Obsah

 • dovednosti asertivního jednání,
 • autodiagnostika osobního stylu chování,
 • základní pojmy : čtyři druhy chování a osobní styl,
 • asertivní práva, techniky a metody asertivity,
 • porady a asertivita, konflikt a asertivní řešení,
 • krize a řízení ve vypjatých situacích,
 • komunikace ve vedoucím postavení,
 • asertivní kritika a pochvala,
 • dovednost dávání zpětné vazby,
 • trénink asertivních komunikačních technik,
 • komunikace a řešení konfliktů,
 • vznik a typy konfliktů,
 • diagnostika řešení konfliktních situací.

Cíle

 • Účastníci budou vedeni k rozvíjení komunikace jako základního faktoru chování a jednání při profesním kontaktu vně i uvnitř firmy, ke stimulování motivace pro komunikativní postoje i v konfliktních situacích.
 • Dále budou účastníci seznámeni se základními asertivními technikami, právy a pravidly a naučí se diagnostikovat komunikační situace, kdy upadají do agresivity či pasivity.
 • Součástí je autodiagnostika verbálních a neverbálních projevů prostřednictvím kamerových a audiovizuálních technik.

Metody

 • Výklad hlavních zásad,
 • individuální konzultace,
 • prezentace,
 • rozbor videozáznamu,
 • vlastní trénink účastníku.

Kontakt

Naše firma je založena v Olomouci, ale působíme po celé ČR. Pokud máte nějaké otázky, můžete nám kdykoli napsat. Neváhejte nám poslat svojí vizi a my vám na míru vytvoříme školení.

Olomouc

Družební 769/2D
779 00, Olomouc

Telefon

+420 602 739 684

Email

kma@kmatrade.cz