Obchodní dovednosti

Jedny ze stěžejních rolí v každé společnosti hrají lidé, kteří jsou schopni zajistit odbyt pro její produkty. Na trhu práce jsou dobří obchodníci velice žádaní a taky skvěle placení. Seminář „Obchodní dovednosti“ pomůže obchodním zástupcům znásobit jejich obraty, nákupčím zajistit potřebné komodity za příznivější ceny a všem ostatním zásadně ovlivní úspěšnost v jednání s lidmi.

Obsah

Cíle

Metody

Obsah

 • psychologické aspekty obchodního jednání,
 • efektivní komunikace – základ úspěchu,
 • metody vyhledávání zákazníků,
 • co jsou zákazníkovy potřeby,
 • příprava na obchodní jednání,
 • struktura prodejního rozhovoru,
 • cíle a průběh jednotlivých fází rozhovoru: (zahajovací fáze, fáze analýzy zákazníkových potřeb,
 • prezentace nabídky, argumentace na otázky, námitky, uzavírání rozhovoru)
 • techniky získávání souhlasu,
 • následná péče o zákazníka,
 • vyřizování stížností,
 • jednání s „obtížnými“ typy klientů,
 • zásady správného telefonování,
 • příprava a průběh telefonního hovoru,
 • význam rozvíjení EQ pro prodejní činnost,
 • interaktivní forma semináře,
 • praktický nácvik dovedností.

Cíle

 • Seznámit se s principy profesionálního prodeje,
 • osvojit si klíčové dovednosti vedení prodejních rozhovorů,
 • naučit se efektivně zjišťovat potřeby zákazníků,
 • atraktivně prezentovat své zboží nebo služby,
 • reagovat na námitky zákazníků a dosahovat co největší efektivity při prodeji.

Metody

 • Vyjednávání v modelových situacích,
 • výklad,
 • diskuse,
 • rozbor videonahrávek.

Kontakt

Naše firma je založena v Olomouci, ale působíme po celé ČR. Pokud máte nějaké otázky, můžete nám kdykoli napsat. Neváhejte nám poslat svojí vizi a my vám na míru vytvoříme školení.

Olomouc

Družební 769/2D
779 00, Olomouc

Telefon

+420 602 739 684

Email

kma@kmatrade.cz